המלצות הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפיריון וההולדה במדינת ישראל מחודש מאי 2012

במאי 2012 פרסמה הוועדה את המלצותיה בנוגע לביצוע הליך הפונדקאות במדינת ישראל ועיקרן כדלקמן; 
 
חשוב להבהיר כי, מדובר בהמלצות שטרם יושמו בפועל במדינת ישראל.
 
א. פתיחת ההליך בפני אוכלוסיות נוספות; הומלץ להכניס לגדרי קבוצת הזכאים; נשים יחידות וגברים יחידים בתנאים שונים; הגברים היחידים יוכלו לפנות לוועדה על בסיס אלטרואיסטי בלבד והנשים יהיו זכאיות לפנות לוועדה באותם תנאים של גבר ואישה שהם בני זוג. 

ב. הרחבת מאגר הפונדקאיות הפוטנציאליות; מתן אפשרות תחת תנאים מסוימים לאשה נשואה ו/או קרובת משפחה למעט החרגות מסוימות לשמש כפונדקאית. 

ג. תשלום עבור הליך הפונדקאות; הוועדה המליצה להשאיר את חובת התשלום עבור ההליך עבור איש ואישה שהם בני זוג ועבור יחידה ואלו עבור יחיד הומלץ כי, פונדקאות אלטרואיסטית. 

ד. המלצה להטלת פיקוח על החברות העוסקות בהליך הפונדקאות בארץ.

קבעו פגישת ייעוץ:​

חייגו עכשיו: 072-2575-084,
או מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:​

המלצות הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפיריון וההולדה במדינת ישראל מחודש מאי 2012